15 / 15 pelipäivää pelattu
Turnaus on päättynyt!

Leijonapörssin käyttöehdot

Leijonapörssi -verkkopalvelu (jäljempänä "Palvelu") on kuluttajille tarkoitettu jääkiekkoaiheinen internet-peli, jonka järjestää Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä "Palvelun tarjoajat").

Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan muita Palvelun yhteydessä mahdollisesti ilmoitettuja Palvelua koskevia sääntöjä ja ohjeita.

Tekijänoikeudet

Leijonapörssi-verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Palvelun tarjoajat pidättävät itsellään keskinäisen sopimuksensa mukaisesti kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ellei toisin sivuilla ole mainittu.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta on kielletty ilman Sanoma Media Finland Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Käyttäjällä on kuitenkin oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Leijonapörssin etusivulle. Linkin kautta Leijonapörssi sivun tulee aueta tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty ilman Sanoma Media Finland Oy:n kirjallista lupaa.

Palveluun lähetetty aineisto

Käyttäjä luovuttaa Palvelun tarjoajille ikuiset ja rajoittamattomat oikeudet käyttää, muokata ja luovuttaa Palveluun lähettämäänsä aineistoa (kuten tekstiä, kuvia tai videoita) Palvelussa ja kaikessa muussa Palvelun tarjoajan nykyisessä ja tulevassa liiketoiminnassa sekä kolmansien osapuolten palveluissa korvauksetta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Palveluun, eikä aineiston saattaminen yleisön saataville Palvelun tai minkään muun palvelun kautta loukkaa lakia, kolmannen osapuolen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai minkään muun palvelun sopimusehtoja. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti mahdollisista lähettämäänsä aineistoon liittyvistä korvausvaatimuksista suhteessa Palvelun tarjoajiin sekä kolmansiin osapuoliin.

Järjestäjien ja käyttäjien vastuu

Palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Palvelun tarjoajat eivät vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Palvelun tarjoajat voivat koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä lopettaa Palvelun tarjoamisen. Palvelun tarjoajat voivat jättää huomioimatta MM-turnauksen otteluita tai tilastoja etu- tai jälkikäteen, mikäli niin parhaaksi katsovat.

Käyttäjät vastaavat itse Leijonapörssiin lähettämistään teksteistä ja muista aineistoista ja siitä, että ne ovat lakien ja hyvien tapojen mukaisia, eivätkä ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Joukkueiden ja pelikimppojen nimien on oltava hyvien tapojen mukaisia, asiattomasti nimetyt joukkueet ja kimpat voidaan poistaa pelistä.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

Palvelun tarjoajat eivät vastaa yksityisten pelikimppojen palkinnoista, pelaajien kimppaan lähettämistä teksteistä tai muusta käytöstä.

Palvelun tarjoajat varaavat oikeuden muuttaa kilpailun palkintoja ajankohdasta riippumatta, sekä oikeuden muuttaa Palvelun palkinnottomaksi ilmoittamalla asiasta etukäteen Palvelun yhteydessä. Palkinnot ovat voittajille veronalaista tuloa.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Palvelun tarjoajille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

Henkilötietojen käyttö

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Sanoma Media Finland Oy:n / Sanoma Oyj:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisteröityneille käyttäjille tiedotetaan Leijonapörssiin liittyvistä asioista sähköpostitse valmentajakirjeillä, joita lähetetään pelikauden aikana tarpeen mukaan.

Sanoma Media Finland Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

Henkilötietolain tarkoittamat rekisteriselosteet ovat nähtävissä osoitteessa Sanoma Media Finland Oy, Pyhäranta 7A, 33230 Tampere. Kielto- ja tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen, henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai sähköpostitse osoitteeseen verkkopalvelu.is@sanoma.fi.

Evästeet

Käyttäjän päätelaitteelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivuja käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia käyttäjä on Palvelun tarjoajien sivulla nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi Sanoma Media Finland Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa. Sanoma Media Finland Oy ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden avulla kerättyä tietoa myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen voidaan evästeen avulla saatua tietoa kuitenkin myös liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun tai sen osien toiminnallisuuteen.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palvelun tarjoajilla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja sekä mahdollisia muita Palvelun yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä ja ohjeita. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

 

Erimielisyyksien ratkaisu

Sanoman [/Palveluntarjoajan] ja Asiakkaan [/Käyttäjän] väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.